Retour en herroepingsrecht

Niet helemaal tevreden met de aankoop? Dat is geen probleem. Binnen 14 dagen kan elke artikel worden geretourneerd. Neem contact met ons op via het contactformulier en we begeleiden je graag door het retourproces, vermeld hierbij het ordernummer van de bestelling waar het om gaat.

Let op: de kosten voor de retourzending zijn voor de klant. Daarom adviseren wij om bij het retourneren van meerdere artikelen dit in één zending te doen. Is er iets fout gegaan bij de bezorging van jouw artikel, of heb je een foutief of defect artikel ontvangen? Dan nemen wij de kosten voor de retourzending op ons.

De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat u het artikel ontvangt. Een retour wordt door ons binnen 14 dagen verwerkt. Deze termijn gaat in op de dag van terugsturen. Heeft u na deze termijn nog niks vernomen? Neem contact op met de klantenservice.

Tijdens de termijn tussen het ontvangen van het artikel en de retourzending dien je zorgvuldig met het artikel en de verpakking om te gaan. Mocht de verpakking bij het openmaken zo beschadigd zijn geraakt, dat de artikelen daarin niet meer goed beschermd geretourneerd kunnen worden, dan vragen wij u vriendelijk een goed alternatief te gebruiken voor de retourzending. U dient het artikel slechts uit te pakken, of te gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het artikel wenst te behouden. Geopende flessen kunnen wij uiteraard niet accepteren als retour.

Wat zijn de voorwaarden om mijn bestelling terug te zenden?

Het geretourneerde artikel moet volledig zijn; in de originele staat en met de verpakking intact. Dit betekent: het product is niet gebruikt; het product is niet beschadigd en vertoont geen sporen van gebruik; de verpakking is compleet en onbeschadigd. Mocht de verpakking bij het openmaken zo beschadigd zijn geraakt, dat de artikelen daarin niet meer goed beschermd geretourneerd kunnen worden, zorg dan voor een goed alternatief van de verpakking voor de retourzending.

Hoe weet ik of mijn terugzending is aanvaard?

Wij sturen je een retourbevestiging per e-mail wanneer we je retour ontvangen. We controleren dan de producten en bevestigen wanneer de retour wordt geaccepteerd.

Wanneer kan ik mijn terugbetaling verwachten?

Wanneer je de retourbevestiging hebt ontvangen via e-mail duurt het maximum 14 werkdagen voor de terugbetaling op je bankrekening staat. De terugbetaling wordt gedaan via de betaalmethode die is gekozen voor het plaatsen van de bestelling.

Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Oeps, heb jij je bedacht? Is er iets mis gegaan. Je kan je bestelling annuleren. Echter als de bestelling al verwerkt is in het magazijn en dus al onderweg is, kan deze niet meer worden geannuleerd. Mail of bel ons zo snel mogelijk, zodra jij je bedenkt. Wij zullen ons best doen om te helpen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Mondivin.nl. Onze algemene voorwaarden laat de klant toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. Dit zonder opgave van reden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons per gewone post of per mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mondivin.nl zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Mondivin.nl alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Mondivin.nl op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Mondivin.nl wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING:

Beste Klant, dit formulier moet je alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Mondivin.nl


——

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en):

 

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.